Produkter > LasthöjdsmätareImex Lasthöjdsmätare är speciellt framtagen för transportfordon, som ofta behöver ta reda på lasthöjden eller höjden under utskjutande tak.

Lasthöjdsmätaren är till största delen tillverkad i aluminium. Den översta delen av mätaren är tillverkad av glasfiberarmerad plast, detta för ökad säkerhet vid mätning av exempelvis strömförande ledningar.

Mätaren har teleskopisk funktion och kan användas för både längd och höjdmätning. På mätaren finns en graderad skala i centimeter.

För ökad användbarhet finns det, inuti toppröret, en mätsticka med en längd på 1 meter. Denna kan vid behov fastskruvas vågrätt för mätning in över lasten.
(Se bilden till höger)
Den kan även fastskruvas lodrätt, vilket innebär att mätaren förlängs med en extra meter.


Lasthöjdsmätaren säljs via våra återförsäljare Skogma och Swedol